حسین رضاعی

تعداد بازدید:۳۴۵۴
حسین رضاعی

سال و محل تولد: ۱۲۸۳، تهران

رشته تخصصی: روان‌پزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده پزشکی، پزشک و معاون فنی تیمارستان، عضو انجمن طبی و روانی پاریس، استاد و رئیس بخش بیماری‌های روانی بیمارستان امام خمینی، مسئول کرسی بیماری‌های روانی حضور در کنگره بیماری‌های عصبی و روانی فرانسه و طرح موضوعی تازه با عنوان نوسان نیروی حیاتی.

برخی از آثار: روان شناسی مرضی، سرشت‌های جنون، رساله دکتری به زبان فرانسه راجع به ضعف نیروی حیاتی و افکار هذیانی، رساله در خصوص گزنوپاتی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران