علی‌اکبر دهخدا

تعداد بازدید:۵۷۶۹
علی‌اکبر دهخدا

سال و محل تولد: ۱۲۵۷، تهران

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، همکاری با میرزا جهانگیرخان شیرازی و میرزا قاسم‌خان تبریزی در انتشار روزنامه صوراسرافیل در تهران، رئیس کابینه وزارت معارف، رئیس اداره تفتیش و وزارت عدلیه، رئیس مدرسه علوم سیاسی، گردآوری فرهنگ زبان فارسی، تلاش برای تصویب چاپ لغت‌نامه از سوی مجلس.

برخی از آثار: لغت‌نامه دهخدا، چرند و پرند (مجموعه مقالات)، حواشی و ملاحظات بر متن دیوان ناصرخسرو، امثال و حکم، اصلاحات دیوان سید حسن غزنوی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران