غلام‌عباس دواچی

تعداد بازدید:۲۳۴۴
غلام‌عباس دواچی

سال و محل تولد: ۱۲۸۶، تهران

رشته تخصصی: حشره‌شناسی و دفع آفات

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس دانشکده کشاورزی، معاون وزارت کشاورزی، استاد کرسی دفع آفات، مدیرگروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی، عضو شورای مرکزی دانشگاه‌های ایران، نیابت رئیس سازمان‌های بین‌المللی مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی، رئیس کنگره گیاه‌پزشکی ایران و عضو آکادمی علوم کارورزی فرانسه، عضو فرهنگستان ایران.

برخی از آثار: حشرات زیان‌آور ایران، داروهای حشره‌کش، ملخ پا و سایر حشرات زیان‌آور فلات و نیز نگارش مقالات متعدد علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران