محمدتقی دانش‌پژوه

تعداد بازدید:۴۲۸۶
محمدتقی دانش‌پژوه

سال و محل تولد: ۱۲۹۰، آمل

رشته تخصصی: کتاب‌شناسی و نسخه شناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، از بزرگ‌ترین کتاب‌شناسان و نسخه‌شناسان ایران، مسافرت به کشورهایی چون عراق، عربستان، روسیه، جمهوری‌های شوروی سابق، آلمان، هلند، آمریکا، فرانسه به منظور کسب اطلاعات کتاب‌شناسی و نسخه شناسی.

برخی از آثار: تصحیح بخشی از ذخیره خوارزمشاهی، استرآبادنامه، مجمل الحکمه: ترجمه گونه‌ای کهن از رسائل اخوان الصفا، نوادر التبادر لتحفه البهادر، ترجمه النکت الاعتقادیه از شیخ مفید، ترجمه مصادقه‌الاخوان از ابن‌بابویه رازی، دو رساله درباره آثار علوی، معتقد الامامیه، زبده التواریخ (تاریخ اسمعیلیه به فارسی)، فهرست برخی از آثار دانشمندان ایرانی و اسلامی در غنا و موسیقی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران