عباسعلی خواجه نوری

تعداد بازدید:۳۴۴۳
عباسعلی خواجه نوری

سال و محل تولد: ۱۲۹۴، تهران

رشته تخصصی: آمار و مهندسی کشاورزی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اداره آمار جیره‌بندی وزارت دارایی، رئیس اداره آمار کشاورزی و اجتماعی سازمان برنامه، رئیس اداره آمار عمومی، مشاور شرکت سهامی بیمه ایران، عضو شورای عالی آمار، عضو هیأت اجرایی آزمون شناسی، رئیس و استاد آموزش عالی آمار، مشاور وزیر کار و امور اجتماعی، تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، بنیان‌گذار علم آمار در ایران.

برخی از آثار: روش تحقیق، روش‌های مقدماتی آمار، احتمالات مقدماتی، جبر ماتریس، منطق ریاضی، آمار ریاضی، آمارگیری نمونه‌ای مقدماتی، آمار پیشرفته و بیومتری.

 

مشاهیر دانشگاه تهران