علی‌محمد حق‌شناس

تعداد بازدید:۴۱۵۹
علی‌محمد حق‌شناس

سال و محل تولد: ۱۳۱۹، جهرم

رشته تخصصی: زبان شناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اخذ درجه دکتری رشته زبان‌شناسی و آواشناسی همگانی از دانشگاه لندن، عضو شورای بازنگری در شیوه نگارش و خط فارسی، چهره ماندگار عرصه زبان شناسی در سال ۱۳۸۵.

برخی از آثار: آواشناسی، فرهنگ انگلیسی به فارسی هزاره، زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته، بازگشت دیالکتیک، تاریخ مختصر زبان‌شناسی، ترجمه تاریخ زبان‌شناسی، مکاتب زبان‌شناسی نوین در غرب (ترجمه).

 

مشاهیر دانشگاه تهران