سید محمود حسابی

تعداد بازدید:۳۶۷۳
سید محمود حسابی

سال و محل تولد: ۱۲۸۱، تهران
 

رشته تخصصی: فیزیک
 

فعالیت‌ها و افتخارات: گذار دارالمعلمین عالی تهران، تدوین پیس نویس قانون تأسیس دانشگاه تهران، پایه‌گذار اولین ایستگاه هواشناسی ایران، رئیس دانشکده فنی، رئیس دانشکده علوم و تدریس در آن تا پایان عمر، پایه‌گذار مرکز تحقیقات اتمی و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دریافت عنوان «استاد نمونه دانشگاه تهران» در سال ۱۳۵۰.
 

برخی از آثار: واژه نامه‌تخصصی فیزیک، فیزیک حالت جامد و ۲۵ مقاله.

 

مشاهیر دانشگاه تهران