سید محمدباقر حجتی

تعداد بازدید:۴۴۸۷
سید محمدباقر حجتی

سال و محل تولد: ۱۳۱۱، بابل

رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، تحقیق و پژوهش در علوم‌قرآنی و حدیث، مدیرگروه علوم قرآن و حدیث، عضو مجامع و انجمن‌های علمی قرآنی، عضو فرهنگستان دمشق مجمع اللغه العربی‌‌‌، چهره ماندگار عرصه علوم قرآن و حدیث در سال ۱۳۸۱ و تألیف کتاب‌های فراوان و ارزشمندی در علوم قرآن و حدیث‌‌‌، تعلیم و تربیت‌‌‌، تاریخ و همچنین فهرست نسخ خطی که شمار آنها به ده‌ها جلد می‌رسد.

 

مشاهیر دانشگاه تهران