مصطفی حبیبی گلپایگانی

تعداد بازدید:۱۷۰۸
مصطفی حبیبی گلپایگانی

سال و محل تولد: ۱۲۸۳، تهران

رشته تخصصی: پزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده پزشکی، رئیس آزمایشگاه آسیب‌شناسی، توسعه و تجهیز آزمایشگاه آسیب‌شناسی، معاون دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تأسیس و افتتاح دانشکده پزشکی تبریز، تدوین و تصویب بخش عمده‌ای از آئین‌نامه‌های دانشکده پزشکی.

برخی از آثار: رویان شناسی، بافت شناسی، رینوسپوریدیوم در ایران، آسیب شناسی، مطالعه بافت شناسی سالک، تاریخ طبیعی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران