احمد حامی

تعداد بازدید:۲۱۵۲
احمد حامی

سال و محل تولد: ۱۲۸۶، تهران

رشته تخصصی: مهندسی راه و ساختمان

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده فنی، اکتشاف و معرفی سیمان‌های طبیعی کشور، همکاری با اداره ساختمان راه‌آهن و طراحی و اجرای قسمتی از راه‌آهن سراسری کشور، مشارکت در ایجاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همکاری تحقیقاتی با آن، همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تدوین مدارک فنی، معاون فنی وزارت راه و ترابری.

برخی از آثار: سیمان‌های طبیعی، راه‌سازی، راهنمای بتون ساز.

 

مشاهیر دانشگاه تهران