مهدی حائری یزدی

تعداد بازدید:۴۲۳۸
مهدی حائری یزدی

سال و محل تولد: ۱۳۰۲، قم

رشته تخصصی: فلسفه و حکمت

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تدریس در مرکز تحقیقات ادیان جهانی دانشگاه هاروارد، تدریس در مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا، تدریس در دانشگاه تورنتو کانادا، تدریس فلسفه و فقه اسلامی در دانشگاه میشیگان آمریکا، تدریس در مؤسسه تحقیقات فلسفه قرون وسطی دانشگاه تورنتو، تدریس در دانشگاه جرج تاون به عنوان پروفسور فلسفه اخلاق، تدریس در دانشگاه آکسفورد انگلستان، تدریس فلسفه تحلیلی در انجمن حکمت و فلسفه.

برخی از آثار: علم کلی، کاوش‌های عقل نظری، هرم هستی، آگاهی و گواهی، کاوش‌های عقلی عملی، الحجت فی الفقه، حکمت و حکومت، متافیزیک، آفاق فلسفه و نگارش مقالات علمی فراوان.

 

مشاهیر دانشگاه تهران