پرویز جبه‌دار مارالانی

تعداد بازدید:۴۷۸۴
پرویز جبه‌دار مارالانی

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، تبریز

رشته تخصصی: مهندسی برق

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده فنی، عضوپیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران، عضو هیأت مدیره انجمن مهندسان برق و الکترونیک ایران، عضو کمیته مهندسی برق شورای عالی برنامه ریزی و سرپرست کمیته علمی رشته مهندسی برق، چهره ماندگار عرصه مهندسی برق در سال ۱۳۸۱.

برخی از آثار: نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها، روش‌های کامپیوتری طرح و تحلیل مدار، نظریه احتمال و کاربردهای آن، سیستم‌های کنترل نوین، سیگنال‌ها و سیستم‌ها، الکترومغناطیس میدان موج.

 

مشاهیر دانشگاه تهران