محمد تقی توسلی

تعداد بازدید:۴۴۵۲
محمد تقی توسلی

سال و محل تولد: ۱۳۲۱، همدان

رشته تخصصی: فیزیک

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده علوم، همکاری با دکتر حسابی، اهتمام در فعال کردن انجمن فیزیک با اهداف جدید، ارائه طرح تولید شیشه اپتیک، معرفی تکنیک ماره در ایران برای اندازه گیری‌های دقیق، ساخت چندین دستگاه اندازه گیری و اپتیکی جدید، بانی رشد و توسعه اپتیک در ایران، دریافت جایزه و مدال گالیله ۲۰۱۰ کمیسیون بین‌ المللی اپتیک، ثبت ۱۲ اختراع و ارائه بیش از ۱۰۰ مقاله در کنفرانس‌های داخلی و خارجی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران