غلام‌عباس توسلی

تعداد بازدید:۴۴۷۷
غلام‌عباس توسلی

سال و محل تولد: ۱۳۱۴، تربت حیدریه

رشته تخصصی: جامعه‌شناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده علوم اجتماعی، مدیرگروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، راه‌اندازی دوره دکتری جامعه‌شناسی، انتشار مجله «نامه علوم اجتماعی» پس از ۱۰ سال توقف، عضو انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی دینی، رئیس انجمن فرهنگی مطالعات بین‌المللی جوامع فارسی زبان، نماینده شورای پژوهشی و هیأت ممیزه دانشگاه تهران، پژوهشگر برجسته سال ۱۳۸۰ و استاد برگزیده دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱، مؤسس انجمن جامعه‌شناسی ایران، استاد نمونه سال ۱۳۸۳ کشور.

برخی از آثار: نظریه‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی شهری، روشنفکری و اندیشه دینی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران