جلیل تجلیل

تعداد بازدید:۲۱۷۵
جلیل تجلیل

سال و محل تولد: ۱۳۱۳، تبریز

رشته تخصصی: ادبیات فارسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تحصیلات حوزوی همزمان با تحصیل در دانشگاه در حوزه‌های علمیه تهران و قم، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد، مدیر گروه زبان فارسی دانشگاه تهران، چهره ماندگار عرصه ادبیات فارسی در سال ۱۳۸۵، عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران، عضو شورای برنامه‌ریزی زبان و ادبیات فارسی، عضو کمیسیون سیاست‌‌گذاری مجلات علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

برخی از آثار: ترجمه اسرار البلاغه، معانی و بیان، جناس در پهنه ادب فارسی، نقشبند سخن، فنون و صنایع ادبی، تحلیل اشعار اسرارالبلاغه.

 

مشاهیر دانشگاه تهران