صادق پیروز عزیزی

تعداد بازدید:۴۱۱۲
صادق پیروز عزیزی

سال و محل تولد: ۱۲۸۷، قزوین

 وفات: ۱۳۷۲

رشته تخصصی: پزشکی

صادق پیروز عزیزی استاد دانشکده پزشکی، پدر طب داخلی ایران، استاد و مسئول کرسی پزشکی بالینی بیمارستان امام خمینی، پزشک بیمارستان رازی، رئیس بخش بیماری‌های همگانی و معاون بیمارستان رازی، رئیس بخش بیماری‌های درونی بیمارستان رازی است.
دکتر صادق پیروز عزیزی از جمله دانشجویان اعزامی بود که برای تحصیل راهی فرانسه شد و از دانش‌آموختگان دانشکده پزشکی پاریس است. پایان‌نامه‌ی او پیرامون نیروی آفریننده‌ی بیماری‌ها بود. وی شایسته‌ترین برای دست یافتن به جایگاه پدر طب داخلی ایران بود چرا که جامعه‌ی پزشکی ایران بر این باور می‌باشد که ایشان طب داخلی را با مبنای درست استوار گردانده است. به کوشش دکتر پیروز عزیزی اولین بخش مجهز دانشگاهی به نام بخش طبی یک بیمارستان هزار تخت‌خوابی (بیمارستان امام خمینی فعلی) بنیان گذاشته شد و فصل جدیدی از آموزش برای دانشجویان، کارورزان و دستیاران بیماری‌های داخلی آغاز شد. این پزشک بزرگ با همت بی‌کران خویش این بخش را به وسایل مجهز پزشکی و متخصصین آگاه برای تشخیص و رسیدگی به بیماری‌های کلیه، غدد درون‌ریز، روماتولوژی، ریه، گارش، کبد و خون آراست. این بخش اولین مکانی بود که به آندوسکوپی دستگاه گوارش، آندوسکوپی ریه و نصب کلیه مصنوعی پرداخت. به‌طور کلی می‌توان این بخش را از شاهکارهای پزشکی دانست چرا که میان دانشجویان، کارورزان و اعضای هیئت علمی رقابت تنگاتنگی برای حضور در این بخش پدید آمده بود.
ایشان زمانی که از فرانسه به وطن بازگشتند، در مطب شخصی‌شان و بیمارستان‌های وابسته به اداره کل بهداری مشغول به کار شدند. همچنین به یاری پروفسور اوبرلین، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران را تأسیس کردند. سپس بخش داخلی بیمارستان رازی را به‌کار انداخت و در جایگاه پزشک بالینی بیماری‌های داخلی فعالیت داشت. پدر طب داخلی ایران در سال‌های خدمت در عرصه‌ی پزشکی از پزشکان بیمارستان رازی، رئیس بخش بیماری‌های همگانی و معاون بیمارستان رازی، رئیس بخش بیماری‌های درونی در بیمارستان رازی و دانشیار فیزیولوژی دانشکده داروسازی بوده است.
اثر پزشک بزرگ طب داخلی ایران، «سمیولوژی» از آثار ارزشمند علم پزشکی است.

 

مشاهیر دانشگاه تهران