حسین پیرنیا

تعداد بازدید:۸۵۹
حسین پیرنیا

سال و محل تولد: ۱۲۹۲، تهران

رشته‌تحصیلی: اقتصاد

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تحصیل اقتصاد در پاریس و تحصیل در رشته فنی و پلی تکنیک در انگلستان، مسئول اداره کل نفت و نیز معاون وزارت دارایی، بنیان‌گذار مؤسسه تحقیقات اقتصادی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۹، بنیان گذار انجمن اقتصاددانان ایران، استاد دانشگاه تهران، اولین رئیس دانشکده اقتصاد، معاونت نخست وزیر.

برخی از آثار: ده سال کوشش در راه حفظ و بسط حقوق ایران در نفت، مالیه عمومی، مالیات‌ها و بودجه، تفکر علمی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، مالیه عمومی، مالیات‌ها و بودجه، ترجمه اقتصاد در دو جلد، ترجمه ریاضیات تحلیلی برای اقتصاد.

 

مشاهیر دانشگاه تهران