داوود پارسا پژوه

تعداد بازدید:۶۷۶۴
داوود پارسا پژوه

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، تهران

 وفات: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

رشته تخصصی: منابع طبیعی (فناوری چوب)

دکتر داوود پارساپژوه دارای دکترای مهندسی تکنولوژی چوب از دانشگاه علوم نانسی فرانسه، استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم است.
استاد پارسا‌پژوه را می‌توان مبدع جایگزینی روش روپینگ به‌جای روش بتل در تأسیسات حفاظت چوب دانست. ایشان بیش از ۲۰ سال در فرهنگستان علوم به عنوان عضو وابسته و رئیس شاخه چوب‌شناسی گروه علوم کشاورزی فعالیت داشته است. همچنین در سمت سردبیر مجله منابع‌طبیعی ایران به مدت ۳ سال انجام وظیفه کردند که مجله مذکور به عنوان مجله قابل تقدیر از سوی دانشگاه تهران شناخته شد.
ریاست دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران (به مدت یازده سال)، معاونت پژوهشی دانشکده منابع‌طبیعی (به مدت ۵ سال) معاونت دانشگاه تهران، مدیریت گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ(سه دوره)، نمایندگی در هیئت‌های ممیزه دانشگاه تهران و وزارت علوم، عضویت در دو انجمن بین‌المللی آناتومی چوب (IAWA) و حفاظت چوب (IRG)، عضویت در گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی کشاورزی، عضو شورای عالی پژوهش‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی و سرپرستی کمیسیون برنامه‌ریزی آموزشی چوب‌شناسی و جنگلداری شورای عالی برنامه‌ریزی از دیگر فعالیت‌های آموزشی این استاد برجسته منابع‌طبیعی است.
دکتر پارساپژوه، دوره‌های متعدد تخصصی علوم چوب را در کشور‌های فرانسه و سوئیس طی نموده و دارای سه کتاب تألیفی و ۳ کتاب ترجمه در زمینه‌های علوم چوب بودند کتاب «تکنولوژی چوب» ایشان در سال ۱۳۶۷ به عنوان کتاب برگزیده ده ساله اخیر و کتاب «حفاظت صنعتی» به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ انتخاب شد.
از دیگر آثار ارزشمند این استاد فقید می‌توان به تکنولوژی چوب، اطلس چوب‌های شمال ایران به دو زبان فارسی و فرانسه، صنایع چوب، فرهنگ چهار زبانه گاه شناسی درخت، فرهنگ انگلیسی به فارسی چوب شناسی و صنایع چوب و نگارش مقالات متعدد علمی اشاره کرد.
این استاد فرهیخته دانشگاه تهران دارای جوایز و افتخاراتی از جمله برنده طرح پژوهشی برگزیده سال ۱۳۷۰ دانشگاه تهران، استاد برگزیده دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ و استاد نمونه دانشگاه‌های ایران در ۱۳۷۲ است.

 

مشاهیر دانشگاه تهران