داوود پارسا پژوه

تعداد بازدید:۱۶۳۱
داوود پارسا پژوه

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، تهران

رشته تخصصی: منابع طبیعی (فناوری چوب)

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مدیرگروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، معاون دانشگاه تهران (اداری، مالی و آموزشی)، رئیس دانشکده منابع طبیعی، عضو گروه برنامه‌ریزی آموزشی ستاد انقلاب فرهنگی، عضو هیأت ممیزی مرکزی دانشگاه‌ها (وزارت علوم)، عضو انجمن‌های بین‌المللی آناتومی و حفاظت چوب، استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱، استاد نمونه وزارت علوم و آموزش عالی در سال ۱۳۷۲.

برخی از آثار: تکنولوژی چوب، اطلس چوب‌های شمال ایران به دو زبان فارسی و فرانسه، صنایع چوب و نگارش مقالات متعدد علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران