احمد پارسا

تعداد بازدید:۳۱۰۲
احمد پارسا

سال و محل تولد: ۱۲۸۶، تفرش

رشته تخصصی: گیاه‌شناسی و علوم طبیعی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده علوم و دانشسرای عالی از سال ۱۳۱۶، گردآوری گیاهان ایران و کدگذاری آنها، تأسیس موزه تاریخ طبیعی ملی ایران در سال ۱۳۲۴.

برخی از آثار: گیاهان شمال ایران جلد)، دارونامه، اندام شناسی گیاهان، تیره‌شناسی یا تاکزونومی گیاهان آوندی، نگارش فلور ایران به زبان فرانسه و مقالات بسیار در خصوص فلور ایران در مجلات بین‌المللی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران