احمد بیرشک

تعداد بازدید:۲۵۲۲
احمد بیرشک

سال و محل تولد: ۱۲۸۵، تهران

رشته تخصصی: ریاضی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده علوم، رئیس کارگزینی دانشگاه در دوره دکتر سیاسی در سال ۱۳۲۱، تأسیس گروه فرهنگی هدف در سال ۱۳۲۷ و رئیس آن تا سال ۱۳۵۵، تأسیس انجمن ملی مدارس هماهنگ در سال ۱۳۳۸، همکاری در نگارش دانشنامه ایران و اسلام و همچنین سر ویراستار زندگی‌نامه علمی دانشوران، تأسیس بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، چهره ماندگار عرصه تاریخ علم در سال ۱۳۸۰، تجلیل از خدمات علمی و فرهنگی وی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۷۸.

برخی از آثار: زندگی‌نامه علمی دانشوران، اصول مناظر و مرایا، علم در زندگی، فلسفه ریاضی، علم قدیم تمدن جدید، هندسه مسطحه، هندسه نااقلیدسی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران