تاج‌الدین بنی‌هاشم

تعداد بازدید:۴۳۰۷
تاج‌الدین بنی‌هاشم

سال و محل تولد: ۱۳۱۲، اهر

رشته تخصصی: فیزیک خورشیدی


مهندس سید تاج‌الدین بنی‌هاشم عضو هیأت علمی گروه فیزیک فضا دانشگاه تهران بودند.

از فعالیت‌های مهم تاج‌الدین بنی‌هاشم می‌توان به معاونت پژوهشی مؤسسه ژئوفیزیک، استاد مؤسسه ژئوفیزیک، مشارکت مؤثر در بازگشایی و نوگشایی دوره کارشناسی ارشد هواشناسی، همکاری در تدوین برنامه‌های بلند مدت مؤسسه ژئوفیزیک، همکاری با مرکز نشر دانشگاهی از سال‌های اولیه تأسیس مرکز و همکاری بیش از سه دهه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گروه‌های علوم جو و ژئوفیزیک اشاره کرد.

یکی از ترجمه‌های برجسته ایشان کتابی است تحت عنوان هواشناسی عمومی که دانشجویان رشته‌های هواشناسی، ضمن آشنایی با مفاهیم مکانیک، شاره‌ها، تحلیل‌های هواشناختی، در کتاب حاضر به گونه‌ای گسترده از فرایندهای جوی آشنا می‌شوند. عناوین این کتاب عبارت‌اند از: خورشید، زمین و تابش، توازن گرمایی جو، توزیع دما، ترمودینامیک و استاتیک، بخار آب و آثار ترمودینامیکی آن، حرکت افقی در جو، مشخصه‌های شارش‌های جوی، گردش کلی، ساختار قائم و چرخنده و واچرخنده، ساختار و پیدایش توده‌های هوا، کلیات تحلیل همدید، هواشناسی حاره‌ای، میعان، بارش الکتریسیته جوی، توفان‌ها.افزون بر آن، سه ضمیمه با عناوین دیده بانی‌ها و تجهیزات ایستگاهی، دیده‌بانی‌های هوای زیرین و ابر، یکاها و ثابت‌ها.

از دیگر آثار ارزشمند این استاد برجسته می‌توان به تألیف و ترجمه کتب بسیاری در زمینه هواشناسی، چاپ مقالات متعدد در مجلات معتبر داخلی و خارجی اشاره نمود.

 

مشاهیر دانشگاه تهران