عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی

تعداد بازدید:۴۲۸۳
عبدالحمید بدیع الزمانی کردستانی

سال و محل تولد: ۱۲۸۳، سنندج

رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تدریس در دبیرستان‌های دارالفنون، امیرکبیر، ادیب و گوهرشاد، تدریس در مدارس حوزه سنندج و کرمانشاه.

برخی از آثار: یادداشت‌ها و حواشی مفید بر کتب قاموس اللغه مجدالدین فیروز آبادی، خزائن الادب، تصحیحاتی بر مجمل التواریخ و القصص.

 

مشاهیر دانشگاه تهران