ابولقاسم بختیار

تعداد بازدید:۴۰۰۹
ابولقاسم بختیار

سال و محل تولد: ۱۲۵۱، بروجن

رشته تخصصی: پزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده پزشکی، دریافت درجه دکتری از دانشگاه سیراکوز آمریکا، رئیس دپارتمان آناتومی دانشکده پزشکی، معلم تشریح اعم از کالبدشناسی یا کالبدشکافی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران