مرتضی مطهری

تعداد بازدید:۴۳۶۸
مرتضی مطهری

سال و محل تولد: ۱۲۹۸، فریمان (مشهد)

رشته تخصصی: فلسفه اسلامی و کلام اسلامی

فعالیت‌ها و افتخارات: عضو هیأت موتلفه اسلامی، از نظریه‌پردازان نظام جمهوری اسلامی ایران، تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال ۱۳۳۱، کمک به تأسیس حسینیه ارشاد در سال ۱۳۴۶، ارائه ایدئولوژی اسلامی از طریق تدریس و سخنرانی، بنیان‌گذار «جامعه روحانیت مبارز تهران».

برخی از آثار: اسلام و مقتضیات زمان، انسان در قرآن، انسان و سرنوشت، حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، خدمات متقابل اسلام و ایران، ده گفتار، داستان راستان، نظام حقوق زن در اسلام، امامت و رهبری، اصول فلسفه و روش رئالیسم.

 

مشاهیر دانشگاه تهران