جلال افشار

تعداد بازدید:۲۹۰۵
جلال افشار

سال و محل تولد: ۱۲۷۳، ارومیه

رشته تخصصی: جانورشناسی، حشره‌شناسی و آفات‌گیاهی.

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، از بزرگترین استادان حشره‌شناس در ایران و خاورمیانه، بانی موزه جانورشناسی و حشره‌شناسی کرج و بنیان‌گذار دانش گیاه‌پزشکی ایران، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، تأسیس موزه جانورشناسی در دانشکده کشاورزی، استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۱.

برخی از آثار: سن در ایران، آفات مهم پنبه در ایران، آفات مهم میوه در ایران، حشره‌شناسی پزشکی و کشاورزی در ایران، شمه‌ای از تاریخ حشره‌شناسی، آفات مهم پسته، انجیر، بادام و گردو در ایران.

 

مشاهیر دانشگاه تهران