ایرج افشار

تعداد بازدید:۴۶۶۷
ایرج افشار

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، تهران

رشته تخصصی: ایران‌شناسی و کتاب‌شناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بنیان‌گذار مجله فرهنگ ایران زمین، مدیر و سردبیر مجله راهنمای کتاب، رئیس کتابخانه ملی ایران، رئیس مرکز تحقیقات ایران‌شناسی دانشگاه تهران، فهرست نگاری مجموعه کتاب‌های چاپی فارسی دانشگاه هاروارد آمریکا، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی فارسی در «کتابخانه ملی اتریش» در وین.

برخی از آثار: مجله فرهنگ ایران زمین در ۳۰ جلد، پژوهش‌های ایران‌شناسی نامواره دکتر محمود افشار، دفتر تاریخ، ریاض الفردوس الخانی، کتاب‌شناسی فردوسی و شاهنامه، نخستین کتاب‌شناسی ملی ایران، فهرست مقالات فارسی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران