غلامعلی افروز

تعداد بازدید:۵۲۳
غلامعلی افروز

سال و محل تولد: ۱۳۲۹، تهران

رشته تخصصی: روان‌شناسی کودکان استثنایی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، مدیرعامل سازمان ملی استعدادهای درخشان، رئیس مؤسسه احیای کودکان استثنایی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی کشور، چهره ماندگار عرصه روان‌شناسی در سال ۱۳۸۵‌، معاون اداری و مالی و دبیر شورای مدیریت جهاد دانشگاهی تهران، رئیس دانشگاه تهران از ۵ مهر ۱۳۷۲ تا ۲۳ آذر ۱۳۷۳.

برخی از آثار: روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، روان‌شناسی ازدواج، شناخت کودکان استثنایی، روان‌شناسی و تربیت کودکان و نوجوانان، روان‌شناسی رابطه‌ها، روان‌شناسی کمرویی و روش‌های درمان، روان‌شناسی شایعه و روش‌های مقابله، مبانی روان‌شناختی احساس آرامش و تجربه خوشبختی، روان‌شناسی خانواده.

 

مشاهیر دانشگاه تهران