علی اشرف صادقی

تعداد بازدید:۲۲۱۸
علی اشرف صادقی

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، قم

رشته تخصصی: زبان‌شناسی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معاون امور خدمات آموزشی دانشگاه تهران، عضو شورای علمی دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، سردبیر و بنیان‌گذار مجله زبان‌شناسی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر بخش فرهنگ نویسی و بخش دستور زبان فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهره ماندگار عرصه زبان‌شناسی در سال ۱۳۸۰.

برخی از آثار: دستور زبان فارسی، تکوین زبان فارسی، مسائل تاریخی زبان فارسی، فارسی قمی، نگاهی به گویش نامه‌های ایرانی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران