حسن احمدی

تعداد بازدید:۱۵۶۷
حسن احمدی

سال و محل تولد: ۱۳۲۲، دامغان

رشته تخصصی: آبخیزداری

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی، اخذ درجه دکتری از دانشگاه بردو فرانسه، مدیرگروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، مدیر گروه آموزشی مدیریت بیابان، عضو کمیته تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۶ تاکنون، نماینده قاره آسیا و نماینده جمهوری اسلامی ایران در کمیته علم و تکنولوژی بیابان زدایی سازمان ملل متحد، دارای نشان علمی آکادمی علوم فرانسه، استاد نمونه دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۲.

برخی از آثار: ژئومرفولوژی کاربردی جلد)، سازندهای دوره کواترنر، فرهنگ مرتع و آبخیز و نگارش مقالات متعدد علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران