غلامحسین ابراهیمی دینانی

تعداد بازدید:۱۳۸۲
غلامحسین ابراهیمی دینانی

سال و محل تولد: ۱۳۱۳، دینان اصفهان

رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی، عضو مؤسس و هیأت امنا و مدیر بخش فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دریافت جایزه کتاب سال (۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۹)، عضو شورای عالی علمی مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی، عضو هیأت داوران نشریه فلسفه متعالی، چهره ماندگار عرصه فلسفه در سال ۱۳۸۰.

برخی از آثار: قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی (سه جلد)، دفتر عقل و آیت عشق (سه جلد)، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (سه جلد)، وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، اسماً و صفات حق، نیایش فیلسوف، فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ، فلسفه و ساحت سخن، معمای زمان و حدوث جهان.

 

مشاهیر دانشگاه تهران