ژاله آموزگار

تعداد بازدید:۴۸۶۶
ژاله آموزگار

سال و محل تولد: ۱۳۱۸، خوی

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان‌های باستانی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دبیر آموزش و پرورش در تهران، کاشمر و نیشابور، دانشجوی دولتی کشور فرانسه با استفاده از بورس دانشجویان رتبه اول، دریافت دانشنامه دکتری از دانشگاه سوربن پاریس، پژوهشگر بنیاد فرهنگ ایران.

برخی از آثار: تاریخ اساطیری ایران، اسطوره زندگی زردشت (با همکاری احمد تفضلی)، ترجمه کتاب‌های ایران باستان، نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان، ارداویراف‌نامه، شناخت اساطیر ایران و نگارش مقالات متعدد علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران