محمد آشوری

تعداد بازدید:۲۴۷۶
محمد آشوری

سال و محل تولد: ۱۳۲۱، قزوین

رشته تخصصی: علوم جنایی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی، عضو انجمن بین‌المللی حقوق‌دانان فرانسه زبان، عضو کمیته پژوهشی یونسکو در ایران، دریافت نشان درجه دوم دانش از رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۴.

برخی از آثار: آئین دادرسی کیفری (دو جلد)، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، عدالت کیفری، نظام بزرگ حقوق معاصر (ترجمه مشترک)، دفاع اجتماعی (ترجمه مشترک)، اصول محاکمات جزایی سوریه (ترجمه مشترک) و نگارش مقالات علمی فراوان در مجلات داخلی و خارجی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران