آذرتاش آذرنوش

تعداد بازدید:۵۱۴۲
آذرتاش آذرنوش

سال و محل تولد: ۱۳۱۶، قم

رشته تخصصی: ادبیات عرب

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مدیر بخش ادبیات عرب مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، رئیس بخش زبان عربی در دانشکده الهیات، چهره ماندگار عرصه ادبیات عرب در سال ۱۳۸۰، اخذ نخستین درجه دکتری ادبیات عرب با عنوان تحقیق و ترجمه بخشی از کتاب طبقات الشعرای ابن معتز.

برخی از آثار: ترجمه فتوح البلدان بلاذری، ترجمه اطلس تاریخ اسلام، تاریخ زبان و فرهنگ عربی، ترجمه فرهنگ معاصر عربی، تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان تازی، ترجمه مقدمه بر الشعر و الشعرای ابن قتیبه، چالش میان فارسی و عربی، تاریخ چوگان.

 

مشاهیر دانشگاه تهران