مهدی آذر

تعداد بازدید:۳۱۱۱
مهدی آذر

سال و محل تولد: ۱۲۸۰، مشهد

رشته تخصصی: پزشکی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد کرسی بالینی پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، رئیس بیمارستان رازی، وزیر فرهنگ در کابینه دکتر مصدق، رئیس بخش پزشکی بیمارستان شماره ۲، رئیس بیمارستان وزیری.

برخی از آثار: بیماری‌های سریشم زدایی، طب بالینی، بیماری‌های عفونی و مقاله‌ای راجع به مالاریا.

 

مشاهیر دانشگاه تهران