دریافت نظرات و دیدگاه های دانشگاهیان و صاحب نظران درباره راه های مقابله با کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا و خطرات ناشی از آن و مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها در برابر آحاد جامعه و با هدف بهره گیری از دیدگاه ها و نظرات جامعه دانشگاهی و استفاده از دیدگاه های متخصصان، مسیر زیر برای دریافت پیشنهادها و راهکارهای آنان تعیین شده است. لطفاً ما را از نظرات علمی و راهکارهای عملی خود بهره مند سازید. به امید سلامتی هموطنان گرامی و پیروزی کامل بر بیماری کرونا.
 • 0
 • به دلیل رعایت مالکیت فکری پیشنهادات، متن ارسالی به صورت محرمانه، مطالعه و اعلام نظر خواهد شد.
  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • پست الکترونیک*
  3
 • شماره تماس*
  4
 • شغل*
  5
 • محل اشتغال*
  6
 • میزان تحصیلات*
  7
 • متن پیام*
  8
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   9