کریم جوانشیر خویی

تعداد بازدید:۲۲۷۱
کریم جوانشیر خویی

سال و محل تولد: ۱۳۱۴، خوی

رشته تخصصی: علوم گیاهی

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، اخذ درجه دکتری تخصصی از دانشگاه مونپلیه فرانسه، اخذ درجه فوق دکتری بیولوژی جنگل از دانشگاه فلوریدای آمریکا، عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، عضو هیأت تحریریه مجله منابع طبیعی ایران و مجله بیابان، عضو هیأت علمی فصلنامه محیط زیست، عضو انجمن پژوهش‌های علمی آمریکا.

برخی از آثار: جنگل‌های باختر ایران، اکالیپتوس، اطلس گیاهان چوبی ایران، منابع انرژی و جهان فردا، سوزنی برگان، توت برای ابریشم و ابریشم‌های بدون توت، تاریخ علوم منابع طبیعی ایران، رستنی‌های منطقه بشاگرد و نگارش مقالات متعدد علمی.

 

مشاهیر دانشگاه تهران