نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
نسبت دولت کمال گرا با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایرانپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق عمومیدكتری تخصصی PhDامید شیرزادحسین رحمت الهی۱۰ آبان ۱۳۹۶
طراحی محیطی منظر صنعتی با تاکید بر زیست پالایی گیاهی نمونه موردی معدن طلای موته--مهندسی‌ طراحی‌ محیط‌ زیست‌کارشناسی ارشدلاله غفوری ورزنهحسن دارابی, علی دریابیگی زند۰۸ آبان ۱۳۹۶
تحلیل حقوقی اصول و قواعد نظارت دولت در امور فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایرانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ عمومی‌حقوق عمومیدكتری تخصصی PhDمصطفی یوسفیفیروز اصلانی۰۸ آبان ۱۳۹۶
تروریسم و ادبیاتپردیس البرزعلوم انسانیزبان وادبیات انگلیسیدكتری تخصصی PhDامیر ریاحی نوری-۰۸ آبان ۱۳۹۶
طراحی مأموریت و تحلیل سامانه کنترل مسیر یک ماهواره بر به منظور تزریق یک میکروماهواره به مدار LEOعلوم و فنون نوینهوا و فضامهندسی هوا فضا - دینامیک پرواز و کنترلکارشناسی ارشدسلمان مرادیشیدوش وکیلی پور تکلو۰۶ آبان ۱۳۹۶
جامعه شناسی اختلالات روانی (مورد مطالعه شهر اراک)علوم‌ اجتماعی‌آموزشی‌دروس عمومی‌علوم اجتماعی - جامعه شناسیکارشناسی ارشدهادی فراهانیسیدمحمدعلی توکل کوثری۰۶ آبان ۱۳۹۶
تعیین اثر مولتی آنزیم حاوی بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره بر پایه ذرت - سویا--مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه طیورکارشناسی ارشدجعفر شادمان پیرسلطانمجتبی زاغری۰۳ آبان ۱۳۹۶
طراحی ابزار وپیاده سازی روش ارزیابی یک روزکاری درسازمانهای صنعتی(موردمطالعه شرکت بین المللی فستو)مدیریتمدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی - منابع انسانی بین المللکارشناسی ارشدسام مشاریآرین قلی پور۰۲ آبان ۱۳۹۶
بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذرات بر کنترل کلوخه شوندگی/رسوب آسفالتین های مدل نفت سنگین در حضور تنش برشیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی نفت گرایش مخازن ‌هیدروکربوری‌کارشناسی ارشدمژده ایگدرعلیرضا بهرامیان, نگهدار حسین پور۰۱ آبان ۱۳۹۶
بررسی اثر شوک های قیمت نفت روی شاخص سهام بازار بورس اوراق بهادار به تفکیک گروه های صنعتی--علوم اقتصادیکارشناسی ارشدصدیقه سلگیسجاد برخورداری دورباش۰۱ آبان ۱۳۹۶