نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بهینه سازی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات اکسیدروی کنژوله با مزو-تترا-(۴-کربوکسی فنیل)-پورفیرین و افزایش اثرات کشنده نانوسامانه به روی سلول‌های سرطانی از طریق کاهش بیان ژن DFF۴۵پردیس علوم‌دانشکده زیست‌ شناسی‌زیست‌شناسی‌-علوم‌سلولی‌مولکولی‌دكتری تخصصی PhDنجمه مزدوریشاهرخ صفریان۲۴ آبان ۱۳۹۶
اثر بخشی برنامه آموزش کفایت اجتماعی برخودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دختران آهسته گام آموزش پذیرروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌آموزشی‌دروس عمومی‌روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشدنسیم نیرومندعلی اکبر ارجمندنیا۲۴ آبان ۱۳۹۶
ارائه یک مدل زنجیره تامین پویا تحت شرایط عدم قطعیتپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامینکارشناسی ارشدفاطمه بیاتلوعلی حاجی آقا بزرگی امیری۲۳ آبان ۱۳۹۶
" بررسی توانایی ژن تجزیه کننده حشره کش های آلی فسفره در باکتری Escherichia coli "پردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعیگیاه‌پزشکی‌حشره شناسی کشاورزی - فیزیولوژی و سم شناسیدكتری تخصصی PhDسیده مینو سجادیانخلیل طالبی جهرمی, وحید حسینی نوه۲۳ آبان ۱۳۹۶
بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک اعتباری و سیاست های وام دهی در بانک های ایرانپردیس فارابیدروس عمومی‌مدیریت مالیکارشناسی ارشدآرین جمشیدیمحمد ندیری۲۳ آبان ۱۳۹۶
طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس های دانشگاه فرهنگیان در استان اصفهانپردیس فارابیدانشکده مدیریت‌ و حسابداریمدیریت آموزشیدكتری تخصصی PhDندا زجاجیحسین خنیفر۲۳ آبان ۱۳۹۶
طراحی مدل تقاضای پول در چارچوب اقتصاد اسلامی--اقتصاد انرژیکارشناسی ارشدمحمودرضا سیاحتیحمید ابریشمی۲۲ آبان ۱۳۹۶
بررسی علل و پیامدهای بروز خشم در سازمان و اتخاذ استراتژی های مناسب (روسا و معاونین شعب ممتاز و درجه یک بانک ملی ایران در شهر تهرانمدیریتمدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی- مدیریت استراتژیک منابع انسانیکارشناسی ارشدمهسا فروغیآرین قلی پور۲۱ آبان ۱۳۹۶
سنتز مشتقات جدید از ترکیبات ایمیدازو تیادیازول و تری آزولوتری آزین با استفاده از انجام واکنشهای چندجزئی و بررسی اثرات داروی آنهاپردیس علوم‌دانشکده شیمی‌شیمی آلیدكتری تخصصی PhDسارا عظیمی رادافسانه زنوزی۱۷ آبان ۱۳۹۶
بررسی و مقایسه بین دیدگاه کاربران و کتابداران در مورد صلاحیت ها و مهارت ها ی مورد نیاز کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهرانمدیریتآموزشی‌ دروس عمومی‌علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومیکارشناسی ارشدحسن رییسی وانانیفاطمه فهیم نیا۱۷ آبان ۱۳۹۶