نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی--مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشدمحمد تقی زادهمحمود گودرزی۰۱ آذر ۱۳۹۶
مدلسازی و پیش بینی کمیت و کیفیت جریان در آب های سطحی(مطالعه موردی:رودخانه کارون)--اکوهیدرولوژیکارشناسی ارشدلیلی امینی پشت تنگ علیاامیر علی سیف الدین اصل۳۰ آبان ۱۳۹۶
استفاده از ریز موج در تشکیل ترکیبات بین فلزی قلع - آهن به روش هیدروترمالپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشدنگار مهرایینسیدفرشید کاشانی بزرگ۳۰ آبان ۱۳۹۶
بررسی آزمایشگاهی اختلاط همرفتی در مخازن ناهمگن برای ذخیره سازی زیرزمینی دی اکسید کربنپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی نفت گرایش مخازن ‌هیدروکربوری‌کارشناسی ارشدسعید کچویی هارلنگبهزاد رستمی۳۰ آبان ۱۳۹۶
اثرهای دورپیوندی انسوی شرق و مرکز اقیانوس آرام بر اقلیم ایران--هواشناسی‌کارشناسی ارشدپریا ادیبیپرویز ایران نژاد, امید علیزاده چوبری۳۰ آبان ۱۳۹۶
ایجاد نانوبلورهای ترکیب بین فلزی بر پایه قلع - نیک به کمک ریز موجپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشدالاله اسفندیاریسیدفرشید کاشانی بزرگ۲۹ آبان ۱۳۹۶
شناسایی پهنه ای ساحلی جنوب دریای خزر مستعد فعالیت های نظامی با استفاده از داده های جی ای اس و آر اسجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاککارشناسی ارشدداریوش یاورعشایریعطاءاله عبدالهی کاکرودی۲۹ آبان ۱۳۹۶
تحلیل روند تغییرات زمانی گرد و غبار دما و پوشش گیاهی در حوضه شهری روستایی دریاچه ارومیهجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستاییکارشناسی ارشدجاوید هژبری خوشه مهرعطاءاله عبدالهی کاکرودی, سعید حمزه۲۹ آبان ۱۳۹۶
مدل سازی دمای هوا با استفاده از تصاویر حرارتی ماهواره ایجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدكتری تخصصی PhDمهدی غلام نیاسیدکاظم علوی پناه, علی درویشی بلورانی۲۹ آبان ۱۳۹۶
ارائه مدل برند سازی ملی و ارتقاء تصویر کشور با بهره گیری از ظرفیت ها رسانه ای و دیپلماسیمدیریتمدیریت‌مدیریت - مدیریت رسانهدكتری تخصصی PhDامیرحسین مکبریطاهر روشندل اربطانی۲۹ آبان ۱۳۹۶