نمایش ۳۷٬۸۱۱ تا ۳۷٬۸۱۵ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
شورای امنیت ملل متحد و مداخله بشر دوستانهحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌روابط‌ بین‌ المللی‌روابط بین المللکارشناسی ارشدجهانگیر کرمیجمشید ممتاز۱۹ تیر ۱۳۷۴
کامپیوتر RISC برای کاربردهای آموزشی(UTER)پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی برق‌-الکترونیک‌کارشناسی ارشدعبدالرضا یعقوب زاده طاریزین العابدین نوابی شیرازی۲۸ خرداد ۱۳۷۴
مقایسه آرائ ملاصدار دکانت در مفهوم وجودادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌فلسفه‌فلسفهکارشناسی ارشدعباس فتحیغلامحسین ابراهیمی دینانی۲۵ مرداد ۱۳۷۳
بررسی تاثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و چگونگی بازنگری آنحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسیکارشناسی ارشدمحسن خلیلیسیدباقر میرعباسی۳۰ بهمن ۱۳۷۲
بررسی اثر افزودن آنتیموان و سیلسیم بر ریز ساختار ساختار خواص مکانیکی و رفتار خزشی آلیاژ پایهپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی مواد-شناسائی‌-انتخاب‌ وروش ساخت موادمهندسیکارشناسی ارشدرضا علیزاده بلوچیرضا محمودی(تنظیم نشده)