نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیاستاد راهنمادانشجوتاریخ دفاع
   
نانو ساختار نمودن سطح آلیاژ TNTZ با استفاده از امواج فراصوتپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDسیدفرشید کاشانی بزرگمهدی خردمندفرد۲۰ اسفند ۱۳۹۶
بررسی و تحلیل تقلید های گلستان سعدی در قلمرو عثمانیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDعبدالرضا سیفکاموران بزکورت۲۰ اسفند ۱۳۹۶
انتقال یادگیری مبتنی بر مهارت در مسائل یادگیری تقویتی پیوستهپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیکدكتری تخصصی PhDمسعود اسدپورفرزانه شعله۱۹ اسفند ۱۳۹۶
طراحی مدل مدیریت بحرات در مراکز آرشیوی ایرانمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیدكتری تخصصی PhDمریم ناخداصدیقه احمدی فصیح۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بررسی تقابل بین گرگ و جوامع محلی در استان همدان مدیریت مشارکتی برای کاهش تعارضاتپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعیباغبانی‌مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - تنوع زیستیدكتری تخصصی PhDمحمد کابلیعلیرضا محمدی۳۰ بهمن ۱۳۹۶
معرفی،بررسی و تحلیل محتوا ودرون مایه شعر واصف باختری ،قهار عاصی ،رازق فانی و محمد کاظم کاظمیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDعلی محمد موذنیمحمدعاکف وثیقی۳۰ بهمن ۱۳۹۶
طراحی مفهومی یک سیکل نوین مایع سازی هیدروژن با هدف بهینه سازی اگزرژواگونومیکیعلوم و فنون نوینانرژی های نو و محیط زیستمهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی) - مدلسازی انرژیدكتری تخصصی PhDمهدی مهرپویامجید اسدنیا۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تصحیح انتقادی دیوان شیخ سید عبدالقادر بلخی با مقدمه و تعلیقاتادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDعلیرضا حاجیان نژادنورگل کینا۲۵ بهمن ۱۳۹۶
مطالعه اثر تغییرات بلند مدت گردش بزرگ مقیاس جو بر بر روی کیفیت هوای تهرانموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌دكتری تخصصی PhDعباسعلی علی اکبری بیدختی, علیرضا محب الحجهمژده حافظی۱۴ بهمن ۱۳۹۶
بهینه سازی کاربری های شهری بر اساس نظریه بازی با در نظر گرفتن تر جیحات ذینفعانپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDفرشاد حکیم پورجمشید مالکی۱۰ بهمن ۱۳۹۶