نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
توسعه مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های حمل و نقل جاده ای با رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل چند متغیره و تصمیم گیری جند معیارهپردیس البرزفنیمهندسی صنایعدكتری تخصصی PhDفرهاد صالحیانجعفر رزمی, فریبرز جولای۲۵ مهر ۱۳۹۶
ارائه مدل ریاضی در زنجیره تامین و تولید سیز با هدف کاهش مخاطرات زیست محیطی با تاکید بر آلودگی های آب در صنعت نفت و پتروشیمی استان تهرانپردیس البرزفنیمهندسی صنایعدكتری تخصصی PhDابوالفضل روحانیعباس کرامتی, علی حاجی آقا بزرگی امیری۲۵ مهر ۱۳۹۶
مسیریابی بهینه مکان به مکان عملگر یک بازوی رباتیک سیار در حضور موانع با کمترین تعداد دفعات جابجایی تلیفرمپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشدسامان وفادارمسعود شریعت پناهی۲۴ مهر ۱۳۹۶
ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه و نقش مولفه هزینه در سازه ی انتظار -ارزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کاشانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌آموزشی‌دروس عمومی‌روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشدمطهره فتاحیمسعود غلامعلی لواسانی۲۴ مهر ۱۳۹۶
مقایسه گفتمان نوشتاری تولید شده در سه نوع فعالیت نوشتاری تلفیقی مختلفزبانها و ادبیات‌ خارجی‌دروس عمومی‌آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشدعادل صالحیمجید نعمتی۲۴ مهر ۱۳۹۶
مطالعه نیازهای اطلاعاتی مدیران گروه های دانشکده های کمیسیون علوم اجتماعی رفتاری دانشگاه تهرانمدیریتآموزشی‌ دروس عمومی‌علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دانشگاهیکارشناسی ارشداحمدرضا ورناصریفاطمه فهیم نیا۲۴ مهر ۱۳۹۶
استقرار پارسی ها در انشان و ظهور شاهنشاهی هخامنشیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌تاریختاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلامدكتری تخصصی PhDکیومرث علی زادهروزبه زرین کوب۲۴ مهر ۱۳۹۶
" مطالعه خصوصیات سیتوژنتیکی زیره سبز تحت تنش خشکی و نانو ذره دی اکسید تیتانیوم"--مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتاتکارشناسی ارشدسمیرا بکانسیداحمد سادات نوری, سید محمدمهدی مرتضویان۲۳ مهر ۱۳۹۶
رتبه بندی و انتخاب استراتژی بازاریابی بین الملل برای فرآورده های لبنی کاله آمل بر اساس دیدگاه سولبرگمدیریتمدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللکارشناسی ارشدمیلاد حمیدیطهمورث حسنقلی پوریاسوری۲۳ مهر ۱۳۹۶
رویارویی سنت گرایان با تجدد در مصر از فرو پاشی خلافت عثمانی تا آغاز عصر جمهوری مطالعه موردی:شیخ الاسلام مصطفی صبری توقادی (۱۸۶۹-۱۹۵۴)ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌تاریختاریخ - تاریخ اسلامدكتری تخصصی PhDسیدجلال محمودیحسن حضرتی۲۳ مهر ۱۳۹۶