نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
مدل سازی آسیب پیشرونده در مخازن تحت فشار کامپوزیتی--مهندسی هوافضا - سازه های هواییکارشناسی ارشدمحمدعلی ترابیرهام رفیعی۳۰ مهر ۱۳۹۶
خنک کاری باتری های خودروهای الکتریکی توسط مواد تغییر فاز دهنده (pcm)و محیط متخلخلپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیکارشناسی ارشدمحسن پرنیانمهدی اشجعی۳۰ مهر ۱۳۹۶
طراحی اکوکمپ ایستگاه یزدگرد، یزد با تاکید بر رویکرد اصول مرمت منظر--مهندسی طراحی محیط زیستکارشناسی ارشدشهریار غفاری انارکیحسن دارابی, علی دریابیگی زند۳۰ مهر ۱۳۹۶
نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی پیرامون کلانشهر تهران.(مطالعه موردی بخش آفتاب تهران)--جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستاییکارشناسی ارشدمصطفی هرائینیمحمدرضا رضوانی۲۹ مهر ۱۳۹۶
مطالعه تطبیقی و تشریحات مفهومی غزلیات غالب و حافظ با تاکید بر زهد و ریا و روی‌گردانی از دنیازبانها و ادبیات‌ خارجی‌دروس عمومی‌زبان و ادبیات اردوکارشناسی ارشدسلیمان زارعفرزانه اعظم لطفی۲۹ مهر ۱۳۹۶
تئوری- تجربی جذب سطح CO۲ گاز دودکش نیروگاه های حرارتی سیکل ترکیبی بوسیله ساخت جاذب های نانوکامپوزیتی برپایه گرافن و گرافن اکسیدمحیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگی هوادكتری تخصصی PhDسعید نظری کودهیعلیرضا نورپور۲۶ مهر ۱۳۹۶
بررسی مکانیزم الکتروشیمیایی لیچینگ اسفالریک در حضور یون فریکپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDسعید کریمیفرشته رشچی۲۶ مهر ۱۳۹۶
جداسازی اکتینومیست های مولد ترکیبات موثر بر روند رگ زایی سلولهای اندوتلیالپردیس علوم‌دانشکده زیست‌ شناسی‌زیست‌ شناسی‌ علوم میکروبیولوژی‌دكتری تخصصی PhDیوسف آذرخشجواد حامدی۲۶ مهر ۱۳۹۶
بررسی آینده روابط و عربستانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌آموزشی‌دروس عمومی‌علوم سیاسیکارشناسی ارشدعلی اکبر فهیمیمحمد مهدی اسماعیلی۲۶ مهر ۱۳۹۶
شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای تجاری بین المللیحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌آموزشی‌دروس عمومی‌علوم سیاسیکارشناسی ارشدابوالفضل شاهینمحسن ایزانلو۲۵ مهر ۱۳۹۶