نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تمایز اسم مرکب و گروه اسمی در زبان فارسیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیدكتری تخصصی PhDعلی پیرحیاتیمحمود بی جن خان۱۱ مهر ۱۳۹۶
تحلیل و ارزیابی کیفیت مواجهه پیامبر اکرم (ص) با خداوند از دیدگاه مفسران فریقین( با تأکید بر آیات پایانی سوره بقره)پردیس فارابیالهیات‌الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدكتری تخصصی PhDزهرا محمدیفتح اله نجارزادگان, حامد دژآباد۱۱ مهر ۱۳۹۶
مفهوم سازی دفتر مدیریت دانش برای ساختاردهی به حکمرانی دانش در سازمانمدیریتمدیریت فن آوری اطلاعاتمدیریت فن آوری اطلاعاتدكتری تخصصی PhDنرگس فرزانه کندریمهدی شامی زنجانی۱۱ مهر ۱۳۹۶
سیر تطور تفاسیر شیعی در هندوستانالهیات‌ و معارف اسلامی‌تاریخ فرهنگ وتمدن‌ اسلامی‌تاریخ و تمدن ملل اسلامیدكتری تخصصی PhDسکینه رضویمنصور پهلوان محمدعلی, اعظم پویازاده۱۱ مهر ۱۳۹۶
اثر فعالیت های بیولوژیکی ناشی از نفوذ شیرابه با بار آلی بالا و نانوذرات اکسید گرافن در محیط متخلخل اشباع (ماسه)محیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -موادزائد جامددكتری تخصصی PhDنفیسه جامی الاحمدیمجید بغدادی۱۱ مهر ۱۳۹۶
طراحی همزمان ساختارهای غیرفعال و مسیر حرکت مفاصل برای یک ربات دو پا به منظور افزایش بهره گیری از دینامیک طبیعیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیکدكتری تخصصی PhDحامد جلالی بیدگلیمجید نیلی احمدآبادی, محمدجواد یزدان پناه۱۱ مهر ۱۳۹۶
بررسی فتوکاتالیستی نانوساختارهای برپایه تیتانیوم در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی سوخت مدل گازوییلپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمیدكتری تخصصی PhDمائده سلماسیشهره فاطمی۱۱ مهر ۱۳۹۶
بررسی اختلال کیهانی در مدل های تورمی تک و چند میدانیپردیس علوم‌دانشکده فیزیک‌فیزیک-گرانش و فیریک نجومیدكتری تخصصی PhDحبیب عابدی جبلیامیرمسعود عباسی۱۱ مهر ۱۳۹۶
دل سازی ذرات معلق شهر تهران بالحاظ نمودن اثرات گردوغبار با استفاده از سیستم مدل سازی WRF-SMOKE-CMAQمحیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آلودگی هواکارشناسی ارشدامین پورتقیخسرو اشرفی۱۱ مهر ۱۳۹۶
امکان سنجی افزایش بیو گاز در هاضم بی هوازی لجن فاضلاب شهری درحضور نانو ذره Fe۳o۴محیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -آب وفاضلابکارشناسی ارشدلیلا حسن پورمقدمعلی ترابیان, بهنوش امین زاده گوهرریزی۱۱ مهر ۱۳۹۶