نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تجزیه و تحلیل شدت انرژی صنایع پتروشیمی ایران (مطالعه مورد پتروشیمی آبادان)--اقتصاد انرژیکارشناسی ارشدپرویز چراغ سحرمجید احمدیان۱۲ مهر ۱۳۹۶
توصیف، تبیین و نقد نظریه نظم خود انگیخته در جریان غالب اقتصاداقتصادعلوم‌ اقتصادی‌علوم اقتصادیکارشناسی ارشدروشنک فانیابوالقاسم مهدوی مزده۱۲ مهر ۱۳۹۶
تحلیل و نقد فردگرایی روش شناختی در جریان غالب اقتصادی با تاکید بر آثار شومپتراقتصادعلوم‌ اقتصادی‌علوم اقتصادیکارشناسی ارشدمحسن غمینابوالقاسم مهدوی مزده۱۲ مهر ۱۳۹۶
مطالعه انتشار و به هم پیوستن ترک ها با استفاده از روش انتشار آواییپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-مکانیک‌ سنگ‌کارشناسی ارشدمیلاد ندرلومهدی موسوی۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی لایه هیدروکربنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان با ترکیب اطلاعات پتروفیزیکی ( لاگ ها و مغزه ) و زمین شناسیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی اکتشاف‌ نفت‌کارشناسی ارشداحمد توحیدی نیاغلامحسین نوروزی باغکمه۱۲ مهر ۱۳۹۶
تصویر سازی داده های پتانسیل (گرانی و مغناطیس) با استفاده از الگوریتم DEXP مطالعه موردی: اکتشاف پتاس آجی چایپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌کارشناسی ارشدمحیا مهروشغلامحسین نوروزی باغکمه۱۲ مهر ۱۳۹۶
موانع و راهکارهای ارتقائ و تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت اسلامی از دیدگاه قرآن و روایاتالهیات‌ و معارف اسلامی‌کلام و فلسفه اسلامی‌فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشدمهدی موسلیمحمود واعظی۱۲ مهر ۱۳۹۶
چالشهای اجرای اصول حکمرانی خوب در نظام استخدامی صنعت نفت و گازپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق نفت و گازکارشناسی ارشدفرهاد امیرپورروح اله رهامی۱۲ مهر ۱۳۹۶
کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در یک پالایشگاه نفت با پیاده سازی نظام مدار بسته آبپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای جداسازیکارشناسی ارشدمصطفی باورمحمدحسن پنجه شاهی, محمدحسین صراف زاده۱۲ مهر ۱۳۹۶
عقلانیت مدیریت جهادیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت در سازمان با رویکرد اسلامیکارشناسی ارشدمحمدعلی حسنی نیکمجید مختاریان پور۱۲ مهر ۱۳۹۶