نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
مدل سازی و ارزیابی تغییرات خدمات اکوسیستمی رودخانه های شهری مطالعه موردی رودخانه کن شهر تهرانمحیط‌ زیست‌برنامه‌ریزی مدیریت‌واموزش محیط‌ زیست‌محیط زیست - برنامه ریزیکارشناسی ارشدزینب جمشیدیحمیدرضا جعفری, بهرام ملک محمدی۱۲ مهر ۱۳۹۶
حقوق مالکیت فکری و حق بر محیط زیست سالمحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق مالکیت فکریکارشناسی ارشدیگانه مرادیانحسن جعفری تبار۱۲ مهر ۱۳۹۶
الویت بندی راهکارهای توسعه ورزش قهرمانی چوگان ایران از دید ورزشکاران ، مربیان و صاحب نظرانتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیکارشناسی ارشدامید فروغیمجید جلالی فراهانی۱۲ مهر ۱۳۹۶
مطالعه تجربه مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای آن لاین در فضای مجازی توسط نوجوانان با تاکید بر شاخصهای سواد اینترنتیعلوم‌ اجتماعی‌علوم‌ اجتماعی‌علوم ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشدهانیه قدسیان سرشتسعیدرضا عاملی رنانی۱۲ مهر ۱۳۹۶
اثر بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت سالنهای ورزشی آموزش و پرورش شهرستان بندر عباستربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشیکارشناسی ارشدصدیق رفیعیافسر جعفری حجین۱۲ مهر ۱۳۹۶
کمی سازی میزان مصرف انرژی شهری در بخش مسکونی و فرهنگسازی جهت بهینه سازی مصرف مطالعه موردی: سناریوهای مختلف مجتمع مسکونی در شهر تهرانمحیط‌ زیست‌برنامه‌ریزی مدیریت‌واموزش محیط‌ زیست‌محیط زیست - آموزشکارشناسی ارشدعاطفه قناتیغلامرضا نبی بیدهندی, تورج نصرآبادی۱۲ مهر ۱۳۹۶
تاثیر یک دوره برنامه حرکتی منتخب بر مهارت های حرکتی و خود پنداره کودکان کم توان ذهنیتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌رفتار حرکتی - رشد حرکتیکارشناسی ارشدفاطمه چاوشیان نوش ابادیداود حومینیان شریف آبادی۱۲ مهر ۱۳۹۶
تاثیر تمرینات تنیس روی میز و بازی رایانه ای بر مهارت حرکتی و کارکرد های اجرایی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالیتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌رفتار حرکتی - رشد حرکتیکارشناسی ارشدسیدعلی موسوی زادهمحمود شیخ۱۲ مهر ۱۳۹۶
مقایسه تاثیر یک دوره تمرین مایند فولنس و نوروفیدبک بر اضطراب حالتی و اعتماد به نفس در کشتی گیران نخبهتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشدمهرداد فیض الهیحسن غرایاق زندی۱۲ مهر ۱۳۹۶
تاثیر تصویر سازی ذهنی بر سطوح کورتیزول وتستوسترون بزاقی ناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی درمانده سازتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشدمجتبی انوریمحمد خبیری۱۲ مهر ۱۳۹۶