نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
مطالعه اصلاح ترکیب یونی آب دریا جهت بهبود تاثیر آن در ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته شکافدارپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمی‌-مهندسی نفتدكتری تخصصی PhDسلمان قربانی زادهبهزاد رستمی۱۲ مهر ۱۳۹۶
پوشش دهی و بررسی فصل مشترک SIHA بر سطح نانو کامپوزیتپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادنانوفناوری-مهندسی مواددكتری تخصصی PhDندا عبودزادهچنگیز دهقانیان۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی پایداری آنزیم لوسیفراز بااستفاده از مطالعات دینامیک مولکولی و جهش زایی هدف دارپردیس علوم‌دانشکده زیست‌ شناسی‌زیست‌شناسی‌-علوم‌سلولی‌مولکولی‌دكتری تخصصی PhDفاطمه سادات جزایریمهریار امینی نسب۱۲ مهر ۱۳۹۶
تاثیر ۴ هفته تمرین هوازی برروی هورمون رشد و-۱ IGF رت های آلزایمری--فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردیکارشناسی ارشدرضی حسن نتاجعلی اصغر رواسی۱۲ مهر ۱۳۹۶
تاثیر تغییرات در دارایی های عملیات غیر جاری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمدیریتحسابداری‌حسابداریکارشناسی ارشدحمید محمدیمحمدرضا نیکبخت۱۲ مهر ۱۳۹۶
تاثیر یک دوره فعالیت بدنی و موسیقی درمانی بر کیفیت خواب و امید به زندگی سالمندانتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشدرضوان امجدیانحسن غرایاق زندی۱۲ مهر ۱۳۹۶
اثر تمرین استقامتی بر یادگیری و میزان آمیلوئید بتا در هیپو کمپ موشهای نر نژاد ویستار با آلزایمر القا شدهتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشدیاسین حق پرست استادیرحمن سوری, حسن غرایاق زندی۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی رابطه بین منبع کنترل و سبک های مقابله با استرس زنان جوان شناگر شهر تهرانتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشدفایزه شهرکیحسن غرایاق زندی۱۲ مهر ۱۳۹۶
آیا رنگ لباس دروازه بان فوتبال هنگام اجرای پنالتی تاثیری بر کار کرد مرکز بینایی بازیکنی که ضربه را اجرا میکند دارد؟ مقایسه ای بین فوتبالیستهای مبتدی و نیمه حرفها ی با استفاده از تصویر برداری رزونانس مغناطیسیتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشدارش ایل بیگیحسن غرایاق زندی۱۲ مهر ۱۳۹۶
اثر کوتاه مدت و بلند مدت کینزیو تیپ برتعادل ایستا ، پویا و محدوده ثبات ورزشکاران دانشگاهی دارای بی ثباتی عملکرد مچ پاتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیکارشناسی ارشدزهرا احمدیرضا رجبی۱۲ مهر ۱۳۹۶