نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
نانو ساختار نمودن سطح آلیاژ TNTZ با استفاده از امواج فراصوتپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادمهندسی متالورژی و مواددكتری تخصصی PhDمهدی خردمندفردسیدفرشید کاشانی بزرگ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
بررسی و تحلیل تقلید های گلستان سعدی در قلمرو عثمانیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDکاموران بزکورتعبدالرضا سیف۲۰ اسفند ۱۳۹۶
انتقال یادگیری مبتنی بر مهارت در مسائل یادگیری تقویتی پیوستهپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیکدكتری تخصصی PhDفرزانه شعلهمسعود اسدپور۱۹ اسفند ۱۳۹۶
طراحی مدل مدیریت بحرات در مراکز آرشیوی ایرانمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلم اطلاعات و دانش شناسیدكتری تخصصی PhDصدیقه احمدی فصیحمریم ناخدا۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بررسی تقابل بین گرگ و جوامع محلی در استان همدان مدیریت مشارکتی برای کاهش تعارضاتپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعیباغبانی‌مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست - تنوع زیستیدكتری تخصصی PhDعلیرضا محمدیمحمد کابلی۳۰ بهمن ۱۳۹۶
معرفی،بررسی و تحلیل محتوا ودرون مایه شعر واصف باختری ،قهار عاصی ،رازق فانی و محمد کاظم کاظمیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDمحمدعاکف وثیقیعلی محمد موذنی۳۰ بهمن ۱۳۹۶
طراحی مفهومی یک سیکل نوین مایع سازی هیدروژن با هدف بهینه سازی اگزرژواگونومیکیعلوم و فنون نوینانرژی های نو و محیط زیستمهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژی) - مدلسازی انرژیدكتری تخصصی PhDمجید اسدنیامهدی مهرپویا۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تصحیح انتقادی دیوان شیخ سید عبدالقادر بلخی با مقدمه و تعلیقاتادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDنورگل کیناعلیرضا حاجیان نژاد۲۵ بهمن ۱۳۹۶
مطالعه اثر تغییرات بلند مدت گردش بزرگ مقیاس جو بر بر روی کیفیت هوای تهرانموسسه‌ ژئوفیزیک‌فیزیک‌ فضاهواشناسی‌دكتری تخصصی PhDمژده حافظیعباسعلی علی اکبری بیدختی, علیرضا محب الحجه۱۴ بهمن ۱۳۹۶
بهینه سازی کاربری های شهری بر اساس نظریه بازی با در نظر گرفتن تر جیحات ذینفعانپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران- نقشه برداری - سیستم اطلاعات مکانیدكتری تخصصی PhDجمشید مالکیفرشاد حکیم پور۱۰ بهمن ۱۳۹۶