نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
ارائه چارچوبی مبتنی بر محتوا برای ترکیب وب سرویسهادانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستههدا غلامیفتانه تقی یاره۲۴ فروردین ۱۳۹۲
ارئه یک سیستم توزیع شده مقیاس پذیر کارا برای کشف تقلبدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهآزاده نمیرانیانمحمود رضا هاشمی۰۳ بهمن ۱۳۹۱
مدیریت منابع با بهره وری انرژی در مراکز داده ای محاسبات ابریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسیدمحمد قریشیاحمد خونساری۲۶ دی ۱۳۹۱
ارائه معماری مبتنی بر عامل برای بهبود خلاقیت یادگیرندهدر سامانه‏های یادگیری الکترونیکیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمائده مشرف دهکردیفتانه تقی یاره۲۴ دی ۱۳۹۱
مدلسازی رابطه عملگرهای تطبیق بر اساس ویژگی های کدگشادانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهعطیه سلیمانیمحمود رضا هاشمی۰۶ مهر ۱۳۹۱
تخصیص منابع برای ترکیب اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم مأموریت - محوردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسهیل جوادی۰۳ مهر ۱۳۹۱
تولید خودکار متادیتا برای اسناد علمیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهطاهره استیریسیدامید فاطمی۰۳ مهر ۱۳۹۱
ارائه یک روش بهینه سازی میان لایه ای برای شبکه های بی سیم سرعت بالادانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمازیار میرزازادباریجوقناصر یزدانی۳۰ شهریور ۱۳۹۱
ارزیابی اثرات تجمیع داده ها در طول شبکه های بیسیم حسگردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهبهرام علی نیااحمد خونساری۲۷ شهریور ۱۳۹۱
ارائه مدل مفهومی اشتراک مدل ذهنی عامل ها با استفاده از نگاشت معناییدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسجاد صالحی مبارکهفتانه تقی یاره۲۰ شهریور ۱۳۹۱
ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده در شبکه های اجتماعی با استفاده از مدل کاربردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهفاطمه قیافه داودیسیدامید فاطمی۳۱ تیر ۱۳۹۱
بهینه سازی نرخ-اعوجاج برای ارسال ویدیوهای مقیاس پذیر بر روی شبکه های بی سیمدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهعلی رهبریناصر یزدانی, احمد خونساری۲۷ اسفند ۱۳۹۰
طراحی سیستم گزارش دهی ساختاریافته در تصویربرداری تشخیصی بر اساس استانداردهای HL۷ و DICOMدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهرقیه جلالیانیرضا آقائی زاده ظروفی۰۹ اسفند ۱۳۹۰
شخصی سازی طراحی و چیدمان وب گاه بر اساس الگوهای رفتاری مالکدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهامین ابوالقاسم رسولیفتانه تقی یاره۱۳ مهر ۱۳۹۰
ابرموتور جستجوگربراساس مدل اجتماعی کاربر و ترکیب اطلاعاتدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمدعلی قادریناصر یزدانی۱۳ شهریور ۱۳۹۰
تخصیص منابع در محاسبات ابریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهعلیرضا انگبینیناصر یزدانی۰۵ شهریور ۱۳۹۰
ارائه مدل بهبود یافته تشخیص تقلب در پرداخت های الکترونیکی با استفاده از پروفایل رفتاریدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهلیلا سیدحسینمحمود رضا هاشمی۲۷ تیر ۱۳۹۰
بررسی و تحلیل کارایی شبکه های میان ارتباطی نو ظهوردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسیدحسام الدین میرصادقیاحمد خونساری۱۹ تیر ۱۳۹۰
مدلی جدید برای بازار الکترونیکی مبتنی بر شبکه های همتا به همتادانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمریم بابازادهمحمود رضا هاشمی۱۳ تیر ۱۳۹۰
بهبود تشخیص تقلب در پرداختهای الکترونیکی بر اساس کشف و مدیریت رانش مفهومدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمرتضی ذیحیات کرمانیمحمود رضا هاشمی۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰