نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته ی تحصیلیمقطع تحصیلینام دانشجواساتید راهنماتاریخ دفاع
  
ارزیابی جامع برنامه های کاربردی همراه براساس شاخصهای کلیدی عملکرددانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمیثم مهاجر۰۳ تیر ۱۳۹۳
سامانه یادگیری الکترونیکی تطبیق پذیر مبتنی بر نظریه هوش چند گانه گاردنردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسارا مظاهریسیدامید فاطمی۲۶ خرداد ۱۳۹۳
تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه های بیماران سرپاییبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهسا صعودی علمداریمهدی تیموری۲۴ خرداد ۱۳۹۳
طراحی بین لایه ای در شبکه های حسگر بی سیم براساس کیفیت تجربه کار بر وکاهش مصرف انرژیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهادیب رستگارنیا۲۰ خرداد ۱۳۹۳
بررسی شیوع دو بیماری متعامل بر روی شبکه های همپوشانبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهنازنین مظلومانزینب الهدی حشمتی رفسنجانی, هادی زارع۱۹ خرداد ۱۳۹۳
تولید خودکار عبارت های کلیدی برای اسناد علمی با استفاده از روابط معناییدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهبهاره داودآبادی فراهانیسیدامید فاطمی۱۱ خرداد ۱۳۹۳
طراحی و پیاده سازی یک شبکه حسگر بیسیم به منظور پایش مستمر علایم حیاتی بدن (لایه فیزیکی-لایه دسترسی به رسانه)بین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهامیر جوادپورفاطمه ثقفی۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
ارایه یک پروتکل MAC جدید برای شبکه های حسگر بی سیم با کاربرد پزشکیبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهعماد آقائیحمیدرضا معمارزاده طهران, محمد خوانساری۲۱ اسفند ۱۳۹۲
طراحی و توسعه یک سرویس فهرست راهنمای شهری با استفاده از شبکه اجتماعی مبتنی بر مکاندانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمدقاسم شهابی نژاد۳۰ بهمن ۱۳۹۲
مدل سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشینبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمجتبی شادمهرزینب الهدی حشمتی رفسنجانی, فاطمه ثقفی۱۴ بهمن ۱۳۹۲
ارائه یک روش بهینه برای اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمهدی زرکش زادهزینب الهدی حشمتی رفسنجانی, هادی زارع۱۴ بهمن ۱۳۹۲
بهینه سازی بودجه بندی بیماری دیابت نوع۲ با استفاده از مدلسازی بار بیماریبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهپیمان محمدپورمهدی تیموری۱۳ بهمن ۱۳۹۲
پیش بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایرانبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهالهام ابراهیمیمهدی تیموری۱۳ بهمن ۱۳۹۲
پکس ابری: یک بایگانی مستقل از فروشندهبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمحسن جمالیمحمد خوانساری۱۲ بهمن ۱۳۹۲
ارائه روشی برای دسته بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیر قطعی در پزشکیبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهآوا اسدی ابوالوردیسامان هراتی زاده۱۲ بهمن ۱۳۹۲
سیستم ذخیره سازی گرافی برای همه گیری شبکه ایبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمینا شریفی بیدگلیمحمد خوانساری۰۹ بهمن ۱۳۹۲
پیش بینی ریسک ابتلا به بیماری دیابت نوع۲بین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهمحمود حیدریمهدی تیموری۰۵ بهمن ۱۳۹۲
طراحی و پیاده سازی سیستم بصری سازی بیوپسی های استخوانی جهت برنامه ریزی قبل از عمل جراحیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهجواد رفیعی اصلرضا آقائی زاده ظروفی۰۲ بهمن ۱۳۹۲
شناسایی افراد تاثیرگذار با استفاده از مدل های مبتنی بر شبکه ی همه گیری محدود مسریبین رشته ای فناوریبین رشته ای فناوریمهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوستهاسماعیل صابری نیامحمد خوانساری, هادی زارع۰۲ بهمن ۱۳۹۲
ارایه چارچوبی برای ارزیابی کیفی یادگیری گروهی درمحیط یادگیری الکترونیکی مبتنی بر روابط درون گروهیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوستهسپهر قاسمیفتانه تقی یاره۲۵ دی ۱۳۹۲